หน้าหลัก

10 มกราคม 2563

เด็กนักเรียนในความอุปการะมูลนิธิศุภนิมิตฯ คว้าแชมป์หุ่นยนต์นานาชาติ (Read in English)


ข่าวเปิดตัว “หุ่นยนต์บาร์เทนเดอร์” ในอิตาลี เมื่อไม่นานนี้เป็นที่กล่าวถึงหนาหูในบ้านเรา หลายคนบอกว่านี่แหละอนาคตของโลก พร้อมกับมีการตั้งคำถามว่า เราพร้อมแค่ไหนที่จะรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งของคำตอบจากหลายต่อหลายคนมีการพูดถึงการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตให้แก่เด็กไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ


ในการดำเนินงานพัฒนาเด็กในพื้นที่ห่างไกลของประเทศไทยให้ได้รับโอกาสด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียม และมีคุณภาพ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ไม่เพียงส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยจำเป็นด้านการศึกษาแก่เด็กๆ เท่านั้น แต่ยังมีการดำเนินงานในด้านอื่นๆ ตามบริบทของพื้นที่เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของเด็กๆ ให้สามารถแสดงศักยภาพภายในของพวกเขาออกมาได้อย่างเต็มที่ ดังเช่นที่ โครงการอุปการะเด็ก พื้นที่ดำเนินงาน โครงการพัฒนาฯ แม่สรวย จ.เชียงราย มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ร่วมกับ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ให้กับเด็กนักเรียนที่มีความสนใจและมีความสามารถพิเศษ ด้วย กิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์


“1 กันยายน 2558 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของทีมหุ่นยนต์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น ทีมเล็กๆ ซึ่งก่อตั้งโดยครูโยธิน ปงสนิทย์ กิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ของโรงเรียน จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์หุ่นยนต์รูปแบบต่างๆ รู้จักโครงสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบ การเขียนโปรแกรม และทำงานร่วมกันกับเพื่อนเป็นทีม หุ่นยนต์ตัวแรกที่เด็กๆ มักจะเรียกกันว่าหุ่นยนต์นักวิ่งทรมาน ซึ่งจริงๆ แล้วก็คือหุ่นยนต์นักวิ่งมาราธอน แมงมุม” ผอ.เจษฎา แซ่หาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น เล่าที่มาของกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และทีมหุ่นยนต์ของโรงเรียน


ความรักที่เด็กๆ ได้รับมอบจากผู้อุปการะผ่านการแบ่งปันผ่านโครงการอุปการะเด็ก และความตั้งใจจริงในการถ่ายทอดความรู้และฝึกฝนทักษะให้แก่เด็กๆ อย่างสุดกำลังของครูสิทธิโชค แซ่พร่าน ผู้ฝึกสอนทีมหุ่นยนต์ ทำให้เด็กนักเรียนทีมหุ่นยนต์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์มากขึ้น และเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนทีมหุ่นยนต์ของโรงเรียนได้เรียนรู้โลกกว้างแห่งเทคโนโลยีหุ่นยนต์ พร้อมๆ กับการกรุยทางให้เด็กๆ ได้แสดงทักษะฝีมือสู่สาธารณะ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้สนับสนุนปัจจัยต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ เดินทางไปร่วมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ รายการ International Robotic Olympiad 2019 ณ เดอะฮับ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี


เด็กนักเรียนทีมหุ่นยนต์ ร.ร.บ้านห้วยน้ำเย็น ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ที่เดินทางไปร่วมการแข่งขันประกอบด้วย น.ส.กัลย์สุดา ด.ญ.เกสรา ด.ญ.สวรินทร์ และทีมครูผู้ฝึกสอน นำโดย นายโยธิน ปงสนิทย์ นายสิทธิโชค แซ่พร่าน นายรัชชานนท์ วันเพ็ญ และ นางสาวสุภาลินี คุณขยัน


ด้วยความสามารถที่เด็กๆ ได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ที่สุดทีมหุ่นยนต์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นสามารถคว้าแชมป์ และรองแชมป์ ในการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ รายการ International Robotic Olympiad 2019 โดย“หุ่นยนต์ม้าวิ่งผลัดวิ่งเร็ว” โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น ทำสถิติเวลาได้ดีที่สุด นับตั้งแต่มีการจัดแข่งขันมา สร้างความฮือฮาในการแข่งขันครั้งนี้เป็นอย่างมาก สร้างความภูมิใจให้กับครอบครัวและโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น ตลอดจนชุมชนบ้านเกิด

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


“นักเรียนได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ คือได้รับรางวัลแชมป์หุ่นยนต์นานาชาติเมื่อปีการศึกษา 2561 ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการสานฝันแก่โรงเรียนเล็กๆ บนดอยวาวีแห่งนี้ ขอบคุณอุปสรรคที่หล่อหลอมเราให้ทานทน ขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำให้ชีวิตของเด็กนักเรียนดอยวาวีมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ขอบคุณหุ่นยนต์ที่เป็นเหมือนใบเบิกทางทุกอย่าง” ครูสิทธิโชค แซ่พร่าน ครูผู้ฝึกสอนทีมหุ่นยนต์เป็นตัวแทนเด็กๆ กล่าวขอบคุณ


เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์เป็นความสามารถอีกด้านหนึ่งของเด็กในโครงการอุปการะเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ขอปรบมือรัวๆ และชื่นชมความเก่งกล้าสามารถของ น.ส.กัลย์สุดา ด.ญ.เกสรา และ ด.ญ.สวรินทร์ เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นที่อยู่ในความอุปการะของโครงการอุปการะเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย พื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาฯ แม่สรวย จ.เชียงราย


“ขอบคุณผู้อุปการะ และมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่ช่วยเหลือการเรียน ทำให้หนูมีโอกาสดีๆ ทางการศึกษาและมีอนาคตที่ดีในวันต่อๆ ไป ขอบคุณค่ะ” คำขอบคุณจากใจของ น้องสวรินทร์ หนึ่งในนักเรียนทีมหุ่นยนต์ฯ