หน้าหลัก

01 มีนาคม 2563

สวนผึ้ง “ป้องกันเด็กจมน้ำ” (Read in English)


ด.ญ.ณัฐพร ยิ้มแก้มปริเมื่อถูกถามถึงความรู้สึกที่ได้ร่วม กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็น “หนูได้เรียนรู้การช่วยคนจมน้ำค่ะ หนูและเพื่อนๆ ยังได้ทำกิจกรรมมากมายด้วยค่ะ ทั้งการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม ความสามัคคี การช่วยเหลือกัน”


เพราะทักษะชีวิต หรือความสามารถในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับการดำเนินชีวิต การประพฤติตนอย่างเหมาะสมกับวัย รวมถึงความสามารถในการปรับตัวได้เมื่อต้องไปอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆ การที่เด็กมีทักษะชีวิต จึงมีความหมายเท่ากับการที่เด็กๆ มีภูมิคุ้มกันที่จำเป็นสำหรับการเติบโตอย่างมีคุณภาพ สมวัย ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของเด็กๆ ต่ออันตราย หรือความประพฤติที่ไม่เหมาะสมที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตของเด็กได้


เพื่อให้เด็กใน โครงการอุปการะเด็ก ซึ่งล้วนเป็นเด็กยากไร้ ชีวิตเต็มไปด้วยความเปราะบาง ได้มีทักษะชีวิตอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย และมีทักษะในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากการจมน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุอันดับ 1 ของการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย พื้นที่ดำเนินงาน โครงการพัฒนาฯ สวนผึ้ง จ.ราชบุรี จึงได้ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็น พร้อมการฝึกทักษะให้เด็กในโครงการอุปการะเด็ก จำนวน 111 คน ในการว่ายน้ำ ดูแลตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นที่ประสบเหตุจมน้ำได้อย่างถูกต้อง


ทั้งนี้ จากข้อมูลของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี ระบุว่า ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561) ในพื้นที่ จ.ราชบุรี ได้เกิดเหตุเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิตแล้ว 572 ราย


“มูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้ความสำคัญกับเด็กๆ เป็นอย่างมากค่ะ ให้ทั้งความรู้ในเรื่องของภาวะผู้นำ จิตอาสา การกล้าแสดงออก สายใยชีวิต เรื่องของยาเสพติด เรื่องการกล้าคิด วิเคราะห์ เรื่องของเยาวชน 5G และเรื่องความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อเด็กๆ จะได้มีความรู้ มีภูมิคุ้มกัน ที่จะทำให้ตนเองรอดพ้นจากอันตรายทางน้ำได้เป็นอย่างดีค่ะ” ครูอัญชัญ กล่าว


นอกจากเด็กๆ จะได้เรียนรู้ทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้นจนสามารถลอยตัวในน้ำได้อย่างปลอดภัยแล้ว เด็กๆ ทุกคนยังได้รับการแนะนำให้ใช้วัสดุที่สามารถพบได้ทั่วไป เช่น ขวดน้ำพลาสติก เป็นส่วนหนึ่งในการพยุงตัวในน้ำ ไม่เพียงแค่นั้น เด็กๆ ยังได้เรียนรู้หลักการง่ายๆ ในการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นที่จมน้ำ ที่เด็กๆ สามารถนำไปใช้ได้จริง ด้วยหลักการ ตะโกน โยน ยื่น 1. ตะโกนเรียกผู้ใหญ่ให้มาช่วย 2. โยนอุปกรณ์ หรือวัสดุที่ลอยน้ำได้ ลงไปให้ผู้ที่กำลังจมน้ำเกาะพยุงตัว และ 3. ยื่นไม้ เสื้อ หรือผ้า ให้ผู้ที่จมน้ำยึดจับ เพื่อดึงเข้าสู่ฝั่งได้โดยปลอดภัย


และเพื่อให้เด็กๆ ทุกคนรู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากอันตรายจากการจมน้ำ ในการอบรมยังได้มีการฝึกให้เด็กประเมินความเสี่ยงจากแหล่งน้ำ ทั้งจากแหล่งน้ำในบ้าน และแหล่งน้ำตามธรรมชาติ เพื่อลดเหตุอันตรายที่ไม่คาดคิด รวมถึงการสอนให้เด็กๆ เรียนรู้ความหมายของป้ายสัญลักษณ์เตือนต่างๆ เกี่ยวกับแหล่งน้ำที่ไม่ปลอดภัย หรือข้อระมัดระวังในการลงเล่นน้ำในสถานที่ต่างๆ ด้วย

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


“ผมได้เรียนรู้ท่าว่ายน้ำ และได้รับทักษะการช่วยชีวิตคนอื่นครับ” และ “หนูอยากให้มีการเข้าค่ายอีกค่ะ” ณัฐพร และ ธนวัต อมยิ้ม


ปิดเทอมที่จะถึงนี้ เด็กๆ ยังได้รับคำเตือนด้วยว่า “ไม่ควรไปเล่นน้ำโดยลำพัง หรือหากจะไปเล่นน้ำกับเพื่อนๆ ควรจะบอกให้ผู้ใหญ่ได้ทราบด้วย”