ร่วมเป็นเยาวชนอาสาช่วยเหลือเด็กยากไร้กับ​มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย​

World Vision Youth Club

เยาวชนอาสาศุภนิมิต ร่วมช่วยเหลือเด็กยากไร้กับ​มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย​

มูลนิธิศุภนิมิตฯ เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการขับเคลื่อนสังคมให้ดียิ่งขึ้น ร่วมกันแก้ปัญหาโดยลงมือปฏิบัติจนเกิดผล  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นตัวอย่างของเยาวชนคนเก่ง เราจึงขอเชิญเยาวชนที่มีใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสในสังคม ร่วมกันเป็นจิตอาสา แบ่งปันกำลังกาย กำลังทรัพย์  รวมถึงได้รับการพัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น สมัครได้เลยวันนี้

ร่วมเป็นเยาวชนอาสาศุภนิมิตช่วยเหลือเด็กเปราะบางยากไร้

ด้วยพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กยากไร้ ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิต โดยการทำกิจกรรมระดมทุนผ่านกิจกรรมของมูลนิธิฯ หรือตามแนวทางสร้างสรรค์และร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในสังคม

ที่ผ่านมามีเยาวชนอาสาศุภนิมิตกว่า 200,000 คน ร่วมเป็นจิตอาสาสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ช่วยเหลือเด็กยากไร้กว่า 300 ครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง​  รวมถึงช่วยเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีอาหารเช้าที่มีประโยชน์​

ที่ผ่านมามีเยาวชนอาสาศุภนิมิตกว่า 200,000 คน ร่วมเป็นจิตอาสาสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ช่วยเหลือเด็กยากไร้กว่า 300 ครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง​

ประโยชน์ของการเข้าร่วมเยาวชนอาสาศุภนิมิต

  • ได้รับการอบรมพัฒนาสู่ความเป็นผู้นำ เป็นคนดี คนเก่ง มีจิตสาธารณะ ผ่านกิจกรรมของมูลนิธิฯที่จัดขึ้นก่อนใคร​
  • ได้เป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมร่วมกับมูลนิธิศุภมิตฯ​
  • มีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์ลงพื้นที่จริงนำการช่วยเหลือไปสู่ชุมชนที่ขาดโอกาส ​
  • รับเกียรติบัตรจิตอาสาเชิดชูการเป็นแบบอย่างในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ​
  • ได้รับโอกาสสมัครคัดเลือกเป็น Youth Leader ร่วมงานกับมูลนิธิฯ ในพื้นที่ต่างๆ