ข่าวกิจกรรมและข่าวผู้ให้การสนับสนุน

เดือนตุลาคม 2557

• อีซี่บายนำความยั่งยืนสู่พื้นที่ห่างไกล
• วัน เวิลด์ ฟุตบอล ถึงโรงเรียนที่ขาดแคลนในชุมชนห่างไกล
• เคเอฟซี ปันสุข พี่ช่วยน้อง อิ่มท้องมื้อเที่ยง

เดือนกันยายน 2557

• อธิษฐานจันทรา…เพื่อน้องท้องอิ่ม
• บริษัท สโคมี่ฯ ปันรักเพื่อน้อง
• อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ มอบแหล่งน้ำสู่การพัฒนา
• บริษัทซีเกท เทคโนโลยีฯ จับมือมูลนิธิศุภนิมิตฯ ฟื้นฟูโรงเรียน 12 แห่ง
• เทสโก้ โลตัส เยี่ยมชม ‘โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ ที่จังหวัดเลย

เดือนสิงหาคม 2557

• ครูคนใหม่...ขวัญใจเด็กยากไร้
• ทุนบัณฑิตคืนถิ่นสานฝันสู่อนาคต
• รักลูกดิจิตอล ปันมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม

เดือนกรกฎาคม 2557

• ทางเลือกชีวิต
• ศุภนิมิตสร้างอาคารเรียนหลังใหม่สู่หัวใจเด็กชาวดอย
• อีซี่บาย นำร่องเกษตรผสมผสานที่หมู่บ้านซำน้อย อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
• ไทย เคเอ็ม เทค พัฒนาแหล่งน้ำสะอาดสำหรับหมู่บ้านคลองพริก
• ทีโอเอ-ชูโกกุ ห่วงใยให้ความหวังกับเด็กยากไร้
• ทีฟาล์วจับมือ เบนซ์ พรชิตา และ มิค บรมวุฒิ มอบมื้อเช้าให้น้องกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ
• กรุงไทยช่วยเด็กไทย...ได้อนาคต ปีที่ 12
• ไอแคป-เอพี มอบห้องสมุดให้น้องที่โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร

เดือนพฤษภาคม 2557

• บ้านคือศูนย์กลางของครอบครัว
• เกษตรผสมผสาน...เพื่ออาหารกลางวันของน้องท้องอิ่ม ในกิจกรรม ‘อีซี่บาย...สนับสนุนมูลนิธิเพื่อความยั่งยืน’
• โครงการโกลบอลฟันด์รอบ 10 จังหวัดภูเก็ตรณรงค์ป้องกันวัณโรค

เดือนเมษายน 2557

• รัฐบาลญี่ปุ่นให้ทุนสร้างอู่ซ่อมเรือแห่งแรกที่สทิงพระ

เดือนมีนาคม 2557

• โครงการให้บัณฑิต วาดฝันสู่อนาคต
• อุ่นกายอุ่นใจกับบริษัทเอ็น วาย เค ไลน์
• กลุ่มอีซูซุอึ้งง่วนไต๋มอบผ้าห่มปัดเป่าภัยหนาว
• Cool Planet Thailand มอบความอุ่นให้สังคม
• มูลนิธิศุภนิมิตฯ เชิดชู 68 โรงเรียนแบบอย่างด้านพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ในโครงการ The Heart of Giving ปีที่ 6

เดือนกุมภาพันธ์ 2557

• Wongnai บริจาคมื้อเช้ากับทุกรีวิว
• เทสโก้ส่งต่อมื้อเช้า 2 แสนมื้อให้น้องท้องหิว
• เอเชียทีคบริจาคเพื่ออาหารเช้าของน้อง
• ส่งเสริมวิชาชีพเสริมสวยกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ
• ผู้บริหารมูลนิธิศุภนิมิตฯ เข้าเฝ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ