หากท่านเป็นผู้บริจาคของมูลนิธิฯ และต้องการแจ้งยอดหรือบริจาคเพื่อการอุปการะเด็กของท่าน 'คลิกที่นี่'
 
   
1. ข้อมูลส่วนตัวของท่าน (กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในส่วนที่มีเครื่องหมาย *)  
*ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) นาย นาง นางสาว
*ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Mrs. Miss
  (กรุณากรอกชื่อ-สกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
วันเกิด
*ที่อยู่
*จังหวัด
*รหัสไปรษณีย์
*โทรศัพท์
มือถือ
โทรสาร
*อีเมล์
 


                             
2. ท่านได้รับข่าวสารของมูลนิธิฯ จากช่องทางใด
อินเตอร์เน็ต Direct Mail หนังสือพิมพ์ Facebook
นิตยสาร ป้ายโฆษณา อื่นๆ (โปรดระบุ)
 
3. รายละเอียดการบริจาคของท่าน
ยินดีบริจาคเพื่อโครงการต่างๆ ดังนี้ กรุณากรอกจำนวนเงินเฉพาะตัวเลขเท่านั้น เช่น 1000
1. บริจาคเพื่อโครงการ ‘ห้องสมุด’ บาท
2. บริจาคเพื่อโครงการ ‘อาหารกลางวัน’ บาท
3. บริจาคเพื่อโครงการ ‘อนาคตของหนู’ บาท
4 บริจาคเพื่อโครงการ ‘มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ บาท
5. บริจาคเพื่อโครงการ ‘ส่งน้องจบปริญญาตรี’ บาท
6. บริจาคอื่นๆ (โปรดระบุ)
บาท
 
4. วิธีการนำส่งเงินบริจาคของท่าน
ออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต / บัตรเดบิต เป็นการชำระเพียงครั้งเดียว ต้องทำรายการใหม่ทุกครั้ง คลิกดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนบัตรเดบิตออนไลน์
การทำรายการผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ จะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตในขณะนั้น
ท่านอาจต้องทำรายการมากกว่าหนึ่งครั้ง ทางมูลนิธิฯ ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
ผ่านบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติ มูลนิธิฯ ดำเนินการตัดบัตรต่อเนื่องทุกเดือนจนกว่าจะแจ้งเปลี่ยนแปลง คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เช็ค สั่งจ่าย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ธนาณัติ ในนาม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สั่งจ่าย ปท.พระโขนง
โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World Vision Foundation of Thailand) คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
         ธนาคารกรุงเทพ สาขาทองหล่อ เลขที่บัญชี 206-0-43600-9
         ธนาคารกรุงไทย สาขาเอกมัย เลขที่บัญชี 053-1-10632-2
         ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอกมัย เลขที่บัญชี 059-2-40974-7
         ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเอกมัย เลขที่บัญชี 078-2-00965-5
         ธนาคารทหารไทย สาขาเอกมัย เลขที่บัญชี 152-2-00300-1
         ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสุขุมวิท 63 เลขที่บัญชี 361-1-02033-3
         ธนาคารยูโอบี สาขาทองหล่อ เลขที่บัญชี 801-1-07026-4
เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมกับชื่อและเบอร์ติดต่อของท่านกลับมายังมูลนิธิฯ ที่ 0 2711 4100 ถึง 1
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2381 8863 ถึง 5
5. ข้อเสนอแนะหรือข้อมูลของท่านที่ต้องการแจ้งให้ทราบ
            
 
เงินบริจาคให้แก่มูลนิธิศุภนิมิตฯสามารถนำใบเสร็จไปหัดลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ได้้