พรสวรรค์ เลียนแบบอย่างหัวใจผู้ให้จากแดนไกล

พรสวรรค์ เอื้อเก่ง ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่โครงการจัดการอุปการะเด็ก โครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืนจังหวัดลำปาง ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ย่างเข้าสู่ปีที่ 21 แล้ว

พรสวรรค์และพี่น้องอีก 2 คนมีฐานะยากจน พ่อมีอาชีพเป็นลูกจ้างประจำในวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ซึ่งเป็นสถาบันที่พรสวรรค์เรียนจบการศึกษาสาขาการบัญชี เธอร่วมงานกับมูลนิธิฯ ที่จังหวัดพะเยาในปี 2534 ก่อนเรียนต่อที่วิทยาลัยครูเชียงราย (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย) จนจบคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป แรงบันดาลใจในการทำงานร่วมกับมูลนิธิฯ คือ คุณพ่อ “พ่ออยากให้ลูกทุกคนได้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าและสังคมด้วย พี่สาวและน้องสาวก็ได้เป็นตำรวจรับใช้ประเทศชาติแล้ว หนูก็คิดว่าน่าจะรับใช้พระเจ้าด้วยการทำงานกับศุภนิมิตฯ”

โครงการแรกที่พรสวรรค์รับผิดชอบ คือโครงการบ้านทุ่งพัฒนา ที่จังหวัดพะเยา ซึ่งในสมัยนั้นได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตประเทศนิวซีแลนด์ จากนั้นจึงย้ายไปจังหวัดเชียงรายและลำปาง ในปี 2543 พรสวรรค์ได้เปลี่ยนมารับผิดชอบงานระบบอุปการะเด็กเต็มตัว โดยงานท้าทายที่เผชิญในโครงการฯ ลำปาง คือการรับผิดชอบดูแลเด็กในความอุปการะ 3,000 คน สูงที่สุดในภาคเหนือในสมัยนั้น

ความเป็นเจ้าหน้าที่ศุภนิมิตฯ เป็นโอกาสพิเศษที่ทำให้เธอได้ใกล้ชิดกับเด็กๆ “หนูเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตเด็กๆ บางคนประสบความสำเร็จ อย่างน้องเปรียว ภัทร์ธีรา บุนนาค เขาเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ประเภทยิงธนู แข่งซีเกมส์ได้เหรียญทองแดง ถึงแม้น้องเปรียวไม่มีพ่อแม่แล้ว แต่ก็มีผู้อุปการะใจดีที่เอาใจใส่ดูแลเขาอยู่”

เป็นเวลากว่า 12 ปี แล้วที่โครงการฯได้สร้างความแตกต่างที่ชุมชนแจ้ห่ม โครงการฯ ลำปาง แต่เดิมชาวบ้านทำเกษตรกรรม มีฐานะยากจน ชุมชนมีปัญหาเรื่องน้ำไม่สะอาด ไม่มีการรวมกลุ่มทำงาน หลังจากโครงการฯ เข้ามาช่วยเหลือ เด็กๆ มีโอกาสเรียนหนังสือถึงระดับปริญญามากขึ้นและได้กลับมาทำประโยชน์ให้บ้านเกิด มีการติดตั้งเครื่องผลิตน้ำดื่มในหมู่บ้าน โครงการฯ ช่วยขุดสระน้ำให้มีแหล่งน้ำในการทำเกษตร จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ แม่บ้านรวมกลุ่มกันแปรรูปผลผลิตเกษตร ถักโครเชต์ เป็นรายได้เสริม ส่วนผู้ปกครองเด็กมีความรู้ในการดูแลลูก เป็นต้น

“เด็กในโครงการได้รับความช่วยเหลือประมาณร้อยละ 90 แม้แต่เด็กที่มีโรคประจำตัว เด็กพิการ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ นายเอกกมล หมอยา เด็กมีปัญหาสุขภาพ ต้องใส่ส้นเท้าเทียม ปัจจุบันเด็กเรียน ปวช.2 สาขาช่างยนต์วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นางสาวนิภา มีกลิ่น มีปัญหาเกี่ยวกับตา เราช่วยพาไปตรวจรักษา เด็กตอนนี้เรียน ม.5 ที่โรงเรียนจิตอารีย์ จังหวัดลำปาง” พรสวรรค์ยังคงให้กำลังใจและแนะนำเด็กเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง “เราบูรณาการความช่วยเหลือผ่านโครงการส่งเสริมอาชีพ ช่วยด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ในโรงเรียนเราก็สนับสนุนให้มีสื่อการเรียน หนังสือในห้องสมุด อุปกรณ์กีฬา พาไปเข้าค่ายอบรมจริยธรรมบ้าง” เธอเล่าให้ฟัง

“แม้โครงการฯ ลำปางจะปิดตัวลงในปี 2013 แต่สิ่งที่ศุภนิมิตฯ สนับสนุนยังคงดำเนินการอยู่ต่อเนื่อง เพราะมีผู้นำที่เข้มแข็ง”

“ขอบคุณพระเจ้าที่เลือกให้เข้ามาทำงานในองค์กรศุภนิมิตฯ แม้ว่ามีจุดอ่อน ทำงานเหน็ดเหนื่อยรู้สึกท้อใจ หยิบพระคัมภีร์มาอ่านและอธิษฐานแล้วพระเจ้าให้กำลัง ทำให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี ภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของศุภนิมิต ชอบงานด้านเด็กมากที่สุด เพราะว่าเด็กเป็นหัวใจของศุภนิมิต”

“อยากทำงานกับศุภนิมิตต่อไป และครอบครัวก็สนับสนุนด้วย ได้เรียนรู้เยอะมาก เช่น เรื่องการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน นำมาสู่โอกาสที่ดีของเด็ก ครอบครัว และชุมชน การเป็นแบบอย่างผู้รับใช้พระเจ้าในชุมชน และได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่แตกต่างกันของแต่ละชุมชน เป็นต้น ถึงแม้จะเป็นฟันเฟืองเล็กน้อย เมื่อมาอยู่ในองค์กรรู้สึกมีใจรักในงานที่ทำ ทุ่มเท เสียสละ เพื่อให้งานเกิดความสำเร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์ ถึงแม้ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่ตั้งใจทำวันนี้ และวันต่อๆ ไปให้ดีที่สุด”