หน้าหลัก

________________________________________________________________________________________________________________

22 พฤศจิกายน 2554

ทัวร์ออฟโฮป สัญจร จบภาระกิจ โครงการอุปถัมภ์การศึกษา (read in english)

สมาชิกเดอะทัวร์ออฟโฮป ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกภายในห้องสมุด

จ.เชียงใหม่: เดอะทัวร์ออฟโฮป (The Tour of Hope) ซึ่งก่อตั้งมานาน 5 ปี มีสมาชิกนักปั่นจักรยานกว่า 50 คนจากทั่วโลก รวมตัวทำกิจกรรมการกุศลเป็นประจำทุกปี โดยสมาชิกแต่ละคนนอกจากบริจาคแล้วยังเป็นทูตบอกข่าวการทำดี รวบรวมทุนทรัพย์จากเพื่อนและครอบครัว เพื่อนำเงินบริจาคดังกล่าว ส่งไปทำโครงการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา และด้านสุขภาพอนามัยสำหรับเด็กด้อยโอกาสและชุมชนยากไร้ ในทวีปเอเชีย

ปี 2554 นี้ เดอะทัวร์ออฟโฮป ได้บริจาคเงินจำนวน 1 ล้านบาท สำหรับโครงการจัดสร้างอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา และโครงการจักรยานเพื่อน้อง ภายใต้การดำเนินงานของ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนบ้านปางไม้แดง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมูลนิธิศุภนิมิตฯ ดำเนินการพัฒนาความอยู่ดีมีสุขของเด็ก และครอบครัวในพื้นที่ดังกล่าว และมอบรถจักรยานจำนวน 50 คันแก่โรงเรียนวัดบ้านน้อย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกนักปั่นจักรยานกว่า 50 คนมาจาก 10 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย เบลเยี่ยม เยอรมัน สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และประเทศไทย กิจกรรมของสมาชิกเดอะทัวร์ออฟโฮป เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2554 เส้นทางการปั่นจักรยาน เริ่มต้นจากจังหวัดสุโขทัย ไปสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหารมูลนิธิศุภนิมิต ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองเด็ก ให้การต้อนรับ และมีพิธีเปิดอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา และพิธีมอบรถจักรยานเพื่อน้อง เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา ของโรงเรียนบ้านปางไม้แดง และสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องสมุด มูลค่ากว่า 650,000 บาท รวมทั้งรับมอบรถจักรยาน จำนวน 85 คัน ตามโครงการ ‘Tour of Hope 2011 Cycling to give Hope through Educational’ โดยมีคณะผู้บริหารมูลนิธิศุภนิมิตฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน องค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครอง และประชาชนร่วมในพิธี

นางจิตรา ธรรมบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ เปิดเผยว่า “มูลนิธิฯ ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน เปิดโอกาสการศึกษาแก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร อาคารห้องสมุดฯ แห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ค้นคว้าความรู้ในโลกกว้าง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน ประชาชนในเขตพื้นที่มีแหล่งเรียนรู้และกิจกรรส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มูลนิธิฯ ขอขอบคุณทุกส่วนที่ให้ความร่วมมือและทำให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี หวังว่าอาคารห้องสมุดฯ แห่งนี้ จะเสริมสร้างความรู้ ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนแก่เด็ก เยาวชน ตลอดจนองค์กรชุมชนท้องถิ่นอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด”

ประธานในพิธีฯ เปิดแพรคลุมป้ายอาคารห้องสมุดฯ มอบรถจักรยานที่โรงเรียนวัดบ้านน้อย ทัวร์ออฟโฮป มาถึงโรงเรียนบ้านปางไม้แดง

สำหรับโครงการจักรยานเพื่อน้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโอกาสการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่บ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียน และขาดแคลนพาหนะต้องเดินเท้ามาโรงเรียน ในลักษณะของจักรยานยืมเรียน จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และส่งมอบให้เด็กนักเรียนรุ่นต่อไป โครงการฯ นี้ยังจะจัดสอนทักษะการดูแลรักษารถจักรยานเบื้องต้นแก่นักเรียนผู้ยืมใช้ และสอนการซ่อมรถจักรยานแก่ผู้ปกครอง อีกด้วย

“ฉันร่วมกิจกรรมทัวร์ออฟโฮปมา 4 ปีแล้ว วันนี้รู้สึกดีใจที่ได้เห็นเด็กๆ มีรอยยิ้ม เมื่อพวกเขาได้มีรถจักรยานและมีห้องสมุดหลังใหม่ พวกเขาเป็นอนาคตของที่นี่ ฉันรู้ทันทีว่าความช่วยเหลือเล็กๆ ของฉันในวันนี้ จะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ในวันข้างหน้า รู้สึกหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง” นางสาวเซลิน่า วอง สมาชิกเดอะทัวร์ออฟโฮปจากประเทศสิงคโปร์ พูดเปิดใจ