หน้าหลัก
________________________________________________________________________________________________________________

4 มีนาคม 2556

ความสุขที่ยิ่งใหญ่จากลูกฟุตบอลเล็กๆ (read in english)

ช่างน่าอัศจรรย์ที่ลูกกลมที่เรียกว่าฟุตบอลสามารถสร้างความสุข ความสนุก มิตรภาพ รวมทั้งสุขภาพให้กับคนทุกเพศทุกวัยและทุกชนชั้น เชฟโรเลตจึงได้สนับสนุนโครงการวัน เวิลด์ ฟุตบอล เพื่อมอบลูกฟุตบอลที่ไม่มีวันแตกจำนวน 1.5 ล้านลูกให้กับเด็กยากไร้และด้อยโอกาสทั่วโลกผ่านองค์กรพันธมิตรกว่า 138 แห่งใน 137 ประเทศ และหนึ่งในนี้คือมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อเร็วๆ นี้ เชฟโรเลต ภูเก็ต ได้มอบฟุตบอลจำนวน 95 ลูกให้กับโรงเรียนซึ่งอยู่ในพื้นที่การดำเนินโครงการของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 7 โรงในจังหวัดภูเก็ต และ 12 โรงในอำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

นายเกรียงศักดิ์ จารุนนท์วิวัฒน์ ผู้ดำเนินการผู้จำหน่ายปลีก เชฟโรเลต ภูเก็ต กล่าวว่า “เชฟโรเลตหวังว่าฟุตบอลลูกเล็กๆ สามารถให้ความสุขกับเด็กๆ ฟุตบอลเพียง 1 ลูกสามารถสร้างความสุขให้กับเด็กๆ สิบ ยี่สิบ สามสิบคน และฟุตบอลนี้สามารถเล่นได้นาน 30 ปี ไม่แตก ไม่ต้องสูบลม ช่วยลดมลภาวะ”

ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เชฟโรเลต นครศรีธรรมราชได้สร้างความสุขผ่านฟุตบอลด้วยเช่นกัน โดยได้มอบฟุตบอลจำนวน 110 ลูกให้กับเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนขนาดเล็ก 10 โรงในอำเภอเชียรใหญ่ และ 12 โรงในอำเภอหัวไทร

เด็กชายกิตติพงศ์ แก้วประดิษฐ์ นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียบ้านหนองบอน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช พูดด้วยความดีใจว่า “ผมชอบเล่นฟุตบอลที่สุด ผมเล่นหลังเลิกเรียนทุกวัน เล่นเสร็จประมาณ 5 โมงผมขี่จักรยานกลับบ้าน มันสนุกเวลาที่ยิงลูกเข้าโกลเพื่อน”