เด็กนักเรียนชายนั่งอ่านหนังสือ

ข่าวสาร เรื่องราว และเอกสารเผยแพร่

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องราวจากโครงการในพื้นที่ต่างๆ และชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของผู้ยากไร้ที่เราช่วยเหลือ

เรื่องเล่าของเด็กๆ ศุภนิมิตฯ

เอกสารต่างๆ

อ่านเอกสารสำหรับเผยแพร่และรายงานทั้งหมดเกี่ยวกับงานของเรา

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา