close

This option is currently not available

Close close
เด็กนักเรียนชายนั่งอ่านหนังสือ

ข่าวสาร เรื่องราว และเอกสารเผยแพร่

ข่าวงานพัฒนา เรื่องราวชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของเด็ก ครอบครัว และชุมชน

เรื่องเล่าของเด็กศุภนิมิตฯ และชุมชน

เอกสารต่างๆ

อ่านเอกสารสำหรับเผยแพร่และรายงานทั้งหมดเกี่ยวกับงานของเรา

รายงานประจำปี 2022  l  Annual Report 2022

รายงานประจำปี 2021 | รายงานประจำปี 2020รายงานประจำปี 2019  |  รายงานประจำปี 2018  |  วารสารศุภนิมิต ปี 2019  |  วารสารศุภนิมิตฯ ปี 2018

 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา