ร่วมสร้างโลกแห่งการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็กยากไร้

คุณก็เป็นฮีโร่ได้

ร่วมสร้างโลกแห่งการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็กยากไร้

เมื่อกล่าวถึงสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ส่วนใหญ่เรามักจะพูดถึงครูผู้สอน และพ่อแม่ที่สนับสนุนให้ลูกได้เรียนรู้... นั่นเป็นเพียงปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งเท่านั้น เราลองดูสภาพแวดล้อมของโรงเรียนในชุมชนยากไร้ต่อไปนี้

image

บริจาคออนไลน์สนับสนุนกองทุนด้านการศึกษา

สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กยากไร้ ส่งพวกเขาก้าวไกลสู่โลกกว้างทางการศึกษา

กรุณาใส่จำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 1 บาท / หรือหากท่านต้องการรับใบเสร็จโปรดระบุยอดเงิน 100 บาทขึ้นไป

เมื่อสภาพแวดล้อมในโรงเรียนไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ ท่านคิดว่าการศึกษาของเด็กๆ ในชุมชนห่างไกลจะเป็นเช่นไร

‘ท่าน’ สามารถเป็น ‘ฮีโร่’ ร่วมสร้างโลกแห่งการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็กยากไร้ โรงเรียนห่างไกลในชุมชนยากไร้กำลังต้องการคนธรรมดาเช่นท่าน แต่พร้อมจะลงมือช่วยเหลือเพื่อเปลี่ยนโรงเรียนเล็กๆ เหล่านี้ให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก ทั้งในและนอกห้องเรียน

คุณก็เป็นฮีโร่ได้ สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า เปลี่ยนโรงเรียนห่างไกลให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ของเด็กๆ

โรงเรียนที่เคยได้รับความช่วยเหลือจาก ‘ฮีโร่’ เช่นท่าน

โครงการอื่นๆ ที่ยังต้องการความช่วยเหลือ

รายละเอียดเพิ่มเติม