ร่วมสร้างโลกแห่งการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็กยากไร้

มอบพลังสร้างความฝัน

ผ่านการศึกษาที่มีคุณภาพ​

การศึกษามีพลังที่จะนำพาเด็กทุกคนก้าวสู่อนาคตที่ดีกว่า ช่วยทำให้ความฝันของพวกเขาเป็นจริง แต่เด็กยากไร้จำนวนมากขาดโอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ

จากงานวิจัยล่าสุดของธนาคารโลก ได้เปิดเผยความจริงอันน่าเศร้าว่า มีเด็กอายุ 15 ปีที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลมากถึง 47% ขาดความรู้ที่จำเป็นในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันมาร่วมกันเปลี่ยนเรื่องราวนี้ใหม่ ด้วยการมอบความหวังและจุดประกายอนาคตของเด็กยากไร้ให้สดใสกว่าเดิม

image

บริจาคออนไลน์สนับสนุนกองทุนด้านการศึกษา

ช่วยให้เด็กๆ เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อเติมเต็มความฝันของพวกเขาให้เป็นจริง

กรุณาใส่จำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 1 บาท / หรือหากท่านต้องการรับใบเสร็จโปรดระบุยอดเงิน 100 บาทขึ้นไป

กองทุนพัฒนาการศึกษาให้เด็กมีการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพทุกด้าน

โดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลง 4 ประการ

โรงเรียนที่เคยได้รับความช่วยเหลือ

โครงการอื่นๆ ที่ยังต้องการความช่วยเหลือ

รายละเอียดเพิ่มเติม