image

ยินดีและร่วมเป็นผู้อุปการะเด็ก

โปรดเลือกจำนวนเด็กที่ท่านต้องการอุปการะ
600 บาท ต่อการอุปการะเด็ก 1 คน (สำหรับท่านที่เป็นผู้อุปการะเด็กรายเดิม หากท่านต้องการชำระเงินค่าอุปการะ คลิกที่นี่)

จำนวนเงินอุปการะเด็ก 600 บาทต่อคน

มีหลายเหตุผลที่ท่านสามารถช่วยเหลือเด็กยากไร้ได้

ด้วยเหตุผลมากมายที่ท่านแบ่งปันให้พวกเขาผ่านการอุปการะเด็กอย่างต่อเนื่อง ชีวิตของเด็กๆ จึงพอได้มีรอยยิ้มและความสุข เช่น น้องหมอกมีอาหารและน้ำสะอาดไว้กินใช้อย่างเพียงพอ พ่อแม่ของน้องมิลล์เลี้ยงหมูเป็นแหล่งรายได้เสริมเพื่อจุนเจือครอบครัว ส่วนน้องแววก็ได้เรียนจบมหาวิทยาลัยและมีงานทำ

แต่ยังมีเด็กและครอบครัวยากไร้อีกมากมายที่ไม่เคยได้สัมผัสความสุขเช่นเดียวกับน้องหมอก น้องมิลล์ และน้องแวว โครงการอุปการะเด็กนั้นสามารถเติมเต็มความสุขให้เด็กๆ ได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีอาหารที่มีประโยชน์ไว้กินอย่างเพียงพอ ครอบครัวได้รับการสนับสนุนอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ชุมชนมีน้ำสะอาดไว้กินและใช้ โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ทุกคนยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งต่อความช่วยเหลือจากท่านเพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ทุกวัน

 

ขอท่านร่วมส่งต่อเหตุผลสำคัญในการช่วยเหลือเด็กยากไร้โดยเร่งด่วน ร่วมมอบโอกาส ร่วมอุปการะเด็กสักคนวันนี้

ท่านจะได้อะไรจากการอุปการะเด็ก

ท่านจะได้รู้จักกับเด็กในความอุปการะผ่านจดหมาย รูปภาพ และการอัปเดตเป็นประจำ สามารถรับทราบถึงความเปลี่ยนชีวิตของเด็กๆ ผ่านการดำเนินงานในโครงการของมูลนิธิศุภนิมิตฯ จะมีเจ้าหน้าที่โครงการของมูลนิธิฯ ร่วมทำงานกับคนในชุมชน ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ สามารถตอบสนองต่อเด็ก ครอบครัว และชุมชนที่ยากไร้อย่างดีที่สุดและสำเร็จผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 

การอุปการะเด็ก 1 คนของท่าน ช่วยให้เด็กอีก 4 คนในโครงการเดียวกัน ได้รับความช่วยเหลือให้มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน

เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสในการใช้ชีวิตและเรียนหนังสือ

คุณกฤษ สีตองอ่อน เป็นนักธุกิจผู้ได้รับอุปการะเด็กจำนวน 3 คน โดยเริ่มอุปการะเด็กคนแรกเมื่อประมาณ 2 ปีก่อน และรับอุปการะเพิ่มอีก 2 คน เมื่อประมาณ 5 เดือนที่ผ่านมา

"เหตุผลก็คือ ผมพอจะมีแรงที่จะอุปการะ แล้วก็อยากจะช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการใช้ชีวิตและเรียนหนังสือเพิ่มมากขึ้น ก็เลยเข้าไปดูในส่วนของมูลนิธิฯ ซึ่งส่วนตัวถ้าไม่ได้รับอุปการะผ่านมูลนิธิฯ ผมก็ทำอย่างอื่นที่เป็นส่วนตัวอยู่แล้ว ส่วนของมูลนิธิศุภนิมิตฯ เห็นคนที่เค้ามีชื่อเข้าไปอุปการะก็เลยคิดว่า น่าจะมีอยู่จริง จึงลองเข้าไปอุปการะดูครับ"

และหลังจากที่รับอุปการะเด็กแล้ว คุณกฤษก็ได้สัมผัสถึงประสบการณ์ที่น่าประทับใจผ่านจดหมายของเด็กๆ ในความอุปการะซึ่งเล่าว่าได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือแล้วนำไปใช้อย่างไรและเหลือเก็บไว้อย่างไรบ้าง

"ส่วนใหญ่ก็จะเขียนมาหาผมเดือนละครั้ง แต่ผมยังไม่เคยมีโอกาสได้เขียนตอบเด็กๆ เลยครับ ก็เคยผ่านไปที่จังหวัดที่เด็กๆ เค้าอาศัยอยู่แต่ก็ต้องแจ้งกับทางมูลนิธิฯ ล่วงหน้า ซึ่งผมก็ยังไม่สะดวกครับ"

นอกจากนี้ คุณกฤษยังได้ฝากข้อความที่แสดงถึงความปรารถนาดี รวมถึงความหวังในอนาคตที่สดใสของเด็กๆ

"ขอให้เป็นคนดี ไม่เอาเปรียบผู้อื่นก็พอแล้วครับ เรามีบริษัท มีห้างร้าน หากเด็กในความอุปการะโตขึ้น ถ้ามีโอกาสก็อาจจะมาทำงาน มาร่วมงานด้วยกันได้ครับ"

คุณกฤษ สีตองอ่อน
"เหตุผลก็คือ ผมพอจะมีแรงที่จะอุปการะ แล้วก็อยากจะช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการใช้ชีวิตและเรียนหนังสือเพิ่มมากขึ้น

คุณกฤษ สีตองอ่อน

นักธุกิจ

ร่วมมอบโอกาสให้พวกเขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นผ่านโครงการอุปการะเด็กของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

เรื่องราวแห่งการเปลี่ยนแปลง

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กและชุมชน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโครงการอุปการะเด็ก

 • • ประวัติพร้อมรูปถ่ายของเด็กในความอุปการะ
  • รายงานพัฒนาการประจำปีของเด็ก
  • รายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ตามวาระ
  นอกจากนี้ ท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับเด็กทางจดหมายได้โดยติดต่อผ่านมูลนิธิศุภนิมิตฯ และเหนือสิ่งอื่นใด ท่านจะได้รับความสุขใจที่ได้ช่วยเหลือเด็กน้อยผู้ยากไร้ให้มีอนาคตที่ดีขึ้น

 • เงินบริจาคของท่านจะนำไปรวมกับเงินของผู้อุปการะเด็ก ท่านอื่นๆ ในโครงการเดียวกัน เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ ของโครงการนั้นสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่และทั่วถึงกัน เด็กและครอบครัวจะไม่ได้รับเงินสดโดยตรง แต่เงินบริจาคจะถูกนำไปใช้ในพื้นที่เป้าหมายที่มูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสมของท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กยากไร้ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา มีสุขภาพอนามัยที่ดี และช่วยเหลือพัฒนาอาชีพให้แก่ครอบครัวและชุมชนของเด็ก อาทิเช่น สนับสนุนชุดนักเรียน หนังสือสมุดเรียนแก่เด็ก ตรวจและดูแลสุขภาพอนามัยสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน สอนให้เด็กมีจริยธรรมที่ดี ให้ความรู้และฝึกอบรมอาชีพเสริม แก่เด็กและครอบครัวเพื่อเพิ่มรายได้ ให้ความรู้ด้านงานพัฒนาแก่ผู้นำชุมชน พัฒนาชุมชนให้มีน้ำดื่มน้ำใช้อย่างถูกสุขลักษณะ และการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

  การดำเนินงานในโครงการของมูลนิธิศุภนิมิตฯ จะมีเจ้าหน้าที่โครงการของมูลนิธิฯ ร่วมทำงานกับคนในชุมชน ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ สามารถตอบสนองต่อเด็ก ครอบครัว และชุมชนที่ยากไร้อย่างดีที่สุดและสำเร็จผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการจะใช้เวลาประมาณ 5-10 ปีเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความพร้อมของเด็กครอบครัวและชุมชนนั้นๆ

 • การเยี่ยมเยียนของผู้อุปการะจะทำให้ท่านมีโอกาสสื่อสารโดยตรงกับเด็ก ได้รู้จักและเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญ ท่านจะพบด้วยตัวของท่านเองว่า ท่านเป็นส่วนหนึ่งที่นำการเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสู่ชีวิตของเด็กและครอบครัวมของเขา

  ผู้อุปการะที่ประสงค์จะไปเยี่ยมเด็กเป็นการส่วนตัว ขอให้แจ้งมูลนิธิศุภนิมิตฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์เพื่อการเตรียมงาน หรือไม่เช่นนั้นผู้อุปการะสามารถเยี่ยมเด็กได้ เมื่อมูลนิธิศุภนิมิตฯ จัดกิจกรรมวันผู้อุปการะพบเด็ก ซึ่งเป็นกิจกรรมตามแผนงานของมูลนิธิฯ ทั้งนี้การเยี่ยมเยียนเด็กแต่ละครั้ง ผู้อุปการะจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 • ได้ เด็กในความอุปการะจะได้รับเงินพิเศษและของขวัญต่างๆ ที่ผู้อุปการะส่งให้โดยประสานงานผ่านมูลนิธิฯ เด็กจะได้รับเงินพิเศษเต็มจำนวน เมื่อได้รับแล้วเด็กจะเขียนจดหมายขอบคุณให้กับผู้อุปการะ ซึ่งมูลนิธิฯ จะดูแลและรายงานค่าใช้จ่ายให้กับผู้อุปการะทราบ

 • โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของมูลนิธิ หรือใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ หรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของท่าน โดยท่านสามารถส่งเงินอุปการะเป็นรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือนหรือ รายปี ก็ได้

  ภายหลังการส่งเงินทุกครั้ง ขอความกรุณาแจ้งให้มูลนิธิฯ ทราบเพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงิน และลงบันทึกการรับเงินบริจาคของท่านได้ถูกต้องทั้งจำนวนเงิน และวันเดือนปีที่ชำระ (ใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิศุภนิมิตฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประกาศของกระทรวงการคลัง)

 • มูลนิธิศุภนิมิตฯ มีการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมในโครงการต่างๆ ตลอดจนการใช้จ่ายเงินอย่างสม่ำเสมอจากคณะผู้ตรวจสอบทั้งระดับภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าเงินบริจาคนั้นถูกนำไปใช้อย่างเหมาะสมและนำไปสู่การช่วยเหลือผู้ยากไร้อย่างแท้จริง

  เงินบริจาคส่วนหนึ่ง มูลนิธิศุภนิมิตฯ จะนำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดูแลเด็กในความอุปการะได้อย่างใกล้ชิด ใช้ประสานงานร่วมกับครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น ได้อย่างเต็มที่ และใช้ในการผลิตสื่อเพื่อแจ้งข่าวสาร อีกทั้งการรายงานข้อมูลความก้าวหน้าให้ผู้อุปการะได้ทราบเป็นระยะๆ งบประมาณที่ใช้ในส่วนนี้จะไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของเงินที่ได้รับบริจาคตามกฎเกณฑ์ของกระทรวงการคลังที่กำหนดไว้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมอุปการะเด็ก