‘อุปการะเด็ก’ มอบอนาคตให้เด็กยากไร้ ให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้น

หนึ่งเหตุผลของท่านในการช่วยเด็กยากไร้สักคน

สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาได้

แต่ละคนมีเหตุผลแตกต่างกันในการช่วยเหลือผู้อื่น อาจช่วยเพราะสงสาร ช่วยเพราะเคยลำบากมาก่อน ช่วยแล้วมีความสุข หรือต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลง สำหรับเด็กยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล พวกเขาก็มีเหตุผลมากมายเช่นกัน แต่คือเหตุผลที่ต้องการการช่วยเหลือจากใครสักคน คนที่เด็กๆ เชื่อว่าสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้นได้

ด้วยเหตุผลเร่งด่วนอีกมากมาย ท่าน” ช่วยให้เด็กและชุมชนมีวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

โลกของ “น้องต้นกล้า” มักจะประกอบด้วยเลข 1 เสมอ  

ไม่ว่าจะบ้านปูน 1 ชั้น ประตูบ้านที่หนาเพียงสังกะสี 1 แผ่น ชุดนักเรียน 1 ชุดที่ต้องซักทุกวัน และผู้ปกครองเพียงคนเดียวของน้องต้นกล้าคือยายสง อายุ 69 ปี   

สำหรับเด็กอายุเพียง 6 ขวบ คงไม่สังเกตถึงความน่ากลัวของสิ่งที่อยู่รอบตัว แต่สำหรับยายสง ความยากจน การอยู่บ้านสังกะสีสภาพเก่าทรุดโทรม โอกาสทางการศึกษาที่แทบมองไม่เห็นทาง ล้วนเป็นเหตุผลเร่งด่วนที่ทำให้ยายสงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องและดูแลเพราะอยากให้น้องต้นกล้ามีชีวิตที่ดี

 

 

โลกของเด็กยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล การศึกษาไม่ได้ทำให้พวกเขาแค่อ่านออกเขียนได้ แต่คือเส้นทางสู่อนาคตที่ดีกว่า ได้เปิดโลกทัศน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตในระยะยาว น้ำสะอาดไม่เพียงแค่ช่วยดับความกระหาย แต่ยังหมายถึงปัจจัยในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และสุขภาพที่ดีขึ้นของเด็กและครอบครัว ไก่ไข่นอกจากช่วยให้ได้กินอิ่มท้อง ยังมีสารอาหารที่เพิ่มกำลังและความสดชื่นให้พร้อมสำหรับการทำกิจกรรมและการเรียนรู้ในแต่ละวัน อีกทั้งเป็นอาชีพเสริมรายได้ของครอบครัวอีกด้วย

"ท่าน" คือหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ช่วยเปลี่ยนแปลงให้น้องต้นกล้าและเด็กยากไร้อีกมากมาย มีวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าได้

ยังมีเหตุผลเร่งด่วนอีกมากมายที่เด็กๆ ต้องการ “ ผู้ที่สามารถมอบโอกาส และเติมเต็มความต้องการของเด็กๆ ได้ โครงการอุปการะเด็กเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กๆ และชุมชนมีชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการช่วยเหลือด้านต่างๆ

Natthapon

ยินดีและร่วมเป็นผู้อุปการะเด็ก

โปรดเลือกจำนวนเด็กที่ท่านต้องการอุปการะ
700 บาท ต่อการอุปการะเด็ก 1 คน (สำหรับท่านที่เป็นผู้อุปการะเด็กรายเดิม หากท่านต้องการชำระเงินค่าอุปการะ คลิกที่นี่)

จำนวนเงินอุปการะเด็ก 700 บาทต่อคน หากท่านต้องการบริจาคน้อยกว่านั้น โปรดคลิกที่นี่

"ท่าน" คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้เด็กและชุมชมมีวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

เหตุผลที่ทุกการช่วยเหลือล้วนมีค่า พาเด็กและครอบครัวสู่อนาคตที่ดีกว่า

hero-shadow

ท่านคือเหตุผลที่โลกทั้งใบของเด็กๆ เปลี่ยนไป

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการอุปการะเด็ก

ท่านจะรู้จักกับเด็กในความอุปการะมากขึ้นผ่านทางการเขียนจดหมาย รูปภาพ และรายงานพัฒนาการประจำปีของเด็ก อีกทั้งรับทราบถึงชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงของเด็กๆ และครอบครัวผ่านการดำเนินงานในโครงการของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ทำงานร่วมกับผู้นำชุมชน อาสาสมัคร และประสานงานกับภาครัฐตลอดจนหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ สามารถตอบสนองต่อเด็ก ครอบครัว และชุมชนที่ยากไร้อย่างดีที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

การอุปการะเด็ก 1 คนของท่าน ช่วยให้เด็กอีก 4 คนในโครงการเดียวกัน ได้รับความช่วยเหลือให้มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน

การอุปการะเด็ก 1 คนของท่าน ช่วยให้เด็กอีก 4 คนในโครงการเดียวกันจะได้รับการช่วยเหลือให้มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน ด้วยรูปแบบการจัดสรรงบประมาณที่เป็นการรวบรวมเงินบริจาคของผู้อุปการะทุกท่านที่บริจาคให้โครงการนั้นแล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กในความอุปการะและครอบครัว รวมถึงเด็กยากไร้ที่มีความขาดแคลนคนอื่นๆ ในพื้นที่และชุมชน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโครงการอุปการะเด็ก

 • • ประวัติพร้อมรูปถ่ายของเด็กในความอุปการะ
  • รายงานพัฒนาการประจำปีของเด็ก
  • รายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ตามวาระ
  นอกจากนี้ ท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับเด็กทางจดหมายได้โดยติดต่อผ่านมูลนิธิศุภนิมิตฯ และเหนือสิ่งอื่นใด ท่านจะได้รับความสุขใจที่ได้ช่วยเหลือเด็กน้อยผู้ยากไร้ให้มีอนาคตที่ดีขึ้น

 • เงินบริจาคของท่านจะนำไปรวมกับเงินของผู้อุปการะเด็ก ท่านอื่นๆ ในโครงการเดียวกัน เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ ของโครงการนั้นสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่และทั่วถึงกัน เด็กและครอบครัวจะไม่ได้รับเงินสดโดยตรง แต่เงินบริจาคจะถูกนำไปใช้ในพื้นที่เป้าหมายที่มูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสมของท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กยากไร้ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา มีสุขภาพอนามัยที่ดี และช่วยเหลือพัฒนาอาชีพให้แก่ครอบครัวและชุมชนของเด็ก อาทิเช่น สนับสนุนชุดนักเรียน หนังสือสมุดเรียนแก่เด็ก ตรวจและดูแลสุขภาพอนามัยสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน สอนให้เด็กมีจริยธรรมที่ดี ให้ความรู้และฝึกอบรมอาชีพเสริม แก่เด็กและครอบครัวเพื่อเพิ่มรายได้ ให้ความรู้ด้านงานพัฒนาแก่ผู้นำชุมชน พัฒนาชุมชนให้มีน้ำดื่มน้ำใช้อย่างถูกสุขลักษณะ และการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

  การดำเนินงานในโครงการของมูลนิธิศุภนิมิตฯ จะมีเจ้าหน้าที่โครงการของมูลนิธิฯ ร่วมทำงานกับคนในชุมชน ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ สามารถตอบสนองต่อเด็ก ครอบครัว และชุมชนที่ยากไร้อย่างดีที่สุดและสำเร็จผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการจะใช้เวลาประมาณ 5-10 ปีเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความพร้อมของเด็กครอบครัวและชุมชนนั้นๆ

 • การเยี่ยมเยียนของผู้อุปการะจะทำให้ท่านมีโอกาสสื่อสารโดยตรงกับเด็ก ได้รู้จักและเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญ ท่านจะพบด้วยตัวของท่านเองว่า ท่านเป็นส่วนหนึ่งที่นำการเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสู่ชีวิตของเด็กและครอบครัวมของเขา

  ผู้อุปการะที่ประสงค์จะไปเยี่ยมเด็กเป็นการส่วนตัว ขอให้แจ้งมูลนิธิศุภนิมิตฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์เพื่อการเตรียมงาน หรือไม่เช่นนั้นผู้อุปการะสามารถเยี่ยมเด็กได้ เมื่อมูลนิธิศุภนิมิตฯ จัดกิจกรรมวันผู้อุปการะพบเด็ก ซึ่งเป็นกิจกรรมตามแผนงานของมูลนิธิฯ ทั้งนี้การเยี่ยมเยียนเด็กแต่ละครั้ง ผู้อุปการะจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 • ได้ เด็กในความอุปการะจะได้รับเงินพิเศษและของขวัญต่างๆ ที่ผู้อุปการะส่งให้โดยประสานงานผ่านมูลนิธิฯ เด็กจะได้รับเงินพิเศษเต็มจำนวน เมื่อได้รับแล้วเด็กจะเขียนจดหมายขอบคุณให้กับผู้อุปการะ ซึ่งมูลนิธิฯ จะดูแลและรายงานค่าใช้จ่ายให้กับผู้อุปการะทราบ

 • โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของมูลนิธิ หรือใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ หรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของท่าน โดยท่านสามารถส่งเงินอุปการะเป็นรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือนหรือ รายปี ก็ได้

  ภายหลังการส่งเงินทุกครั้ง ขอความกรุณาแจ้งให้มูลนิธิฯ ทราบเพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงิน และลงบันทึกการรับเงินบริจาคของท่านได้ถูกต้องทั้งจำนวนเงิน และวันเดือนปีที่ชำระ (ใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิศุภนิมิตฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประกาศของกระทรวงการคลัง)

 • มูลนิธิศุภนิมิตฯ มีการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมในโครงการต่างๆ ตลอดจนการใช้จ่ายเงินอย่างสม่ำเสมอจากคณะผู้ตรวจสอบทั้งระดับภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าเงินบริจาคนั้นถูกนำไปใช้อย่างเหมาะสมและนำไปสู่การช่วยเหลือผู้ยากไร้อย่างแท้จริง

  เงินบริจาคส่วนหนึ่ง มูลนิธิศุภนิมิตฯ จะนำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดูแลเด็กในความอุปการะได้อย่างใกล้ชิด ใช้ประสานงานร่วมกับครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น ได้อย่างเต็มที่ และใช้ในการผลิตสื่อเพื่อแจ้งข่าวสาร อีกทั้งการรายงานข้อมูลความก้าวหน้าให้ผู้อุปการะได้ทราบเป็นระยะๆ งบประมาณที่ใช้ในส่วนนี้จะไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของเงินที่ได้รับบริจาคตามกฎเกณฑ์ของกระทรวงการคลังที่กำหนดไว้

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • เป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กครอบครัวและชุมชนยากไร้ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิฯ โดยการทำงานร่วมกันระหว่างครอบครัว ชุมชน โรงเรียน หน่วยงานท้องถิ่น เพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัย มีอาหารเพียงพอถูกสุขลักษณะ ปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก รวมทั้งพัฒนาทักษะอาชีพให้ครอบครัวมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 • มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรคริสเตียนสาธารณกุศลที่ช่วยดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มเด็กยากไร้ ครอบครัว และชุมชนมายาวนานกว่า 48 ปีอย่างโปร่งใส ซึ่งมีโครงการช่วยเหลือต่างๆ มากมาย ทั้งโครงการอุปการะเด็ก โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม โครงการส่งน้องจบ ป.ตรี โครงการเติมชีวิตด้วยการให้ และโครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน โดยเราทำงานในทุกภูมิภาคทั่วไทยเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างครอบคลุม ซึ่งเรายังมอบความช่วยเหลือที่ยั่งยืนแก่เด็กยากไร้ผ่านการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างเป้าหมายชุมชน เตรียมความพร้อมให้ชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 • มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรคริสเตียนสาธารณกุศลที่ช่วยดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มเด็กยากไร้ ครอบครัว และชุมชนมายาวนานกว่า 48 ปีอย่างโปร่งใส ซึ่งมีโครงการช่วยเหลือต่างๆ มากมาย ทั้งโครงการอุปการะเด็ก โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม โครงการส่งน้องจบ ป.ตรี โครงการเติมชีวิตด้วยการให้ และโครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน โดยเราทำงานในทุกภูมิภาคทั่วไทยเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างครอบคลุม ซึ่งเรายังมอบความช่วยเหลือที่ยั่งยืนแก่เด็กยากไร้ผ่านการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างเป้าหมายชุมชน เตรียมความพร้อมให้ชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ร่วมอุปการะเด็ก