close

This option is currently not available

Close close
โซล่าเซลล์เพื่อเด็กยากไร้ได้เรียนรู้

มอบแสงสว่าง พลังงาน เพื่อเด็กยากไร้ได้เรียนรู้

มหานครรุ่งเรืองโซล่าเซลล์ ติดตั้งระบบแผงโซล่าเซลล์ให้ ศพด.บ้านห้วยมะพร้าว จ.ตาก

หลังวิกฤตโควิด-19 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดเผยว่า 25% ของเด็กปฐมวัย หรือเด็กที่อายุต่ำกว่า 6 ปีมีพัฒนาการที่ล่าช้าและขาดทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ ส่วนใหญ่เป็นเด็กในครอบครัวที่ยากจนมาก เป็นชนกลุ่มน้อย และเป็นเด็กที่อพยพไม่สามารถเข้าเรียนได้เพราะยากจน การไม่สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารของเด็ก รวมถึงสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกลขาดความพร้อมยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กด้วย

บ้านห้วยมะพร้าว อ.แม่ระมาด จ.ตาก เป็นชุมชนชนบทบนดอยสูง ห่างไกล ทุรกันดาร เด็กและชาวบ้านที่นี่ยังขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นหลายด้าน โดยเฉพาะปัญหาการไม่มีไฟฟ้า ซึ่งไม่เพียงกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้าน แต่ยังส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของเด็ก โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยที่กำลังเริ่มต้นพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยมะพร้าว การไม่มีไฟฟ้าทำให้เด็กตัวน้อยๆ ต้องอยู่ในห้องเรียนมืดๆ แสงสว่างไม่เพียงพอ และอากาศไม่ถ่ายเท การไม่มีไฟฟ้ายังส่งผลกระทบต่อโอกาสในการเรียนรู้ก็ไม่เท่าเทียมกันของเด็กในชุมชนยากไร้แห่งนี้ด้วย เพราะสื่อการสอนที่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่สามารถใช้ได้

นางสาวธัญญาพร  ยศวิชัยพร  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยมะพร้าว กล่าวว่า “การไม่มีไฟฟ้าใช้ เป็นความลำบากของเด็กๆ ที่นี่มากค่ะ ยิ่งในช่วงเดือนเมษายนซึ่งเป็นฤดูร้อน ช่วงบ่ายของแต่ละวัน เป็นเวลาที่เด็กๆ ต้องนอนพักผ่อน หลายครั้งอากาศร้อนจนเด็กนอนหลับไม่สนิท และงอแง ซึ่งทางหน่วยงานในท้องถิ่นก็ได้ให้การสนับสนุนพัดลมเพื่อระบายอากาศ แต่เมื่อเราไม่มีไฟฟ้าใช้ พัดลมที่ได้รับมาก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ค่ะ”

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้แสวงหาความร่วมมือจาก บริษัท มหานครรุ่งเรืองโซล่าเซลล์ จำกัด ภาคธุรกิจที่พร้อมลงมือทำเพื่อผู้อื่น และมีความมุ่งมั่นสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าให้กับเด็กยากไร้ที่กำลังต้องการความช่วยเหลือ โดยได้ดำเนิน โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยมะพร้าว โดย นายวรเมธ อัครปรีดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท มหานครรุ่งเรืองโซล่าเซลล์ จำกัด ได้เดินทางไปมอบแสงสว่างจากระบบพลังงานสะอาด ทั้งอุปกรณ์พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขนาด 5,000 วัตต์ ให้เด็กยากไร้ได้เรียนรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ยังมีอีกหนึ่งภาคธุรกิจร่วมสนับสนุนความพร้อมด้านการศึกษาให้แก่เด็กในชุมชนห่างไกลนี้ คือ บริษัท สยาม เฮ้าส์ แอนด์ โฮม จำกัด (King Kitchen Thailand) โดย คุณทศพร ปวีณพงษ์พัฒน์ ผู้แทนบริษัท ได้นำอุปกรณ์กีฬาและของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก มอบให้กับกลุ่มโรงเรียนและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” อ.แม่ระมาด จ.ตาก จำนวน 9 แห่ง ด้วย

นายประสงค์ ศรีพิทักษ์ดำรง ผู้จัดการกลุ่มโครงการพัฒนาฯ จังหวัดตาก ได้ให้ข้อมูลการดำเนินงานเพิ่มเติมว่า “ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยมะพร้าว เราได้เข้ามาดำเนินโครงการหลายอย่าง อาทิ โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม เราได้ดำเนินงานมาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำดื่มสะอาด เพราะที่นี่มีการใช้น้ำปะปาภูเขา น้ำมีตะกอน ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเด็กในระยะยาว นอกจากนั้นเรายังได้สนับสนุนการสร้างห้องน้ำ อาคารโรงอาหาร ห้องครัว และไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เราได้ดำเนินการไป นอกจากทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จะได้ใช้ประโยชน์แล้ว เรายังได้ต่อสายไฟฟ้าให้สถานบริการสาธารณสุขชุมชนฯ ทำให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากไฟฟ้าด้วย ” 

“ไฟฟ้าที่ได้รับเกิดประโยชน์กับเด็กๆ มากเลยค่ะ เด็กมีโอกาสในการเรียนที่มากขึ้น ได้เรียนรู้สื่อการสอนผ่านระบบออนไลน์ ส่งผลต่อพัฒนาการในเรื่องของการใช้ภาษาไทยได้ดีขึ้น และยังส่งผลต่อความกล้าแสดงออกของเด็กด้วยค่ะ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านคะ ที่ไม่มองข้ามเด็กๆ ของเรา และให้ความช่วยเหลือเราตลอดมา ขอบคุณมากค่ะ" นางสาวธัญญาพร กล่าวทิ้งท้าย