close

This option is currently not available

Close close

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย

จับมือกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทย

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส  (FedEx Express) บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (FedEx Corp.) (NYSE: FDX) หนึ่งในบริษัทด้านขนส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ผสานความร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี  

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ FedEx Cares ซึ่งทางบริษัทฯ จัดขึ้นทั่วโลก โดยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยพร้อมอาสาสมัครจากเฟดเอ็กซ์ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทาสีเครื่องเล่นและส่วนต่าง ๆ ของโรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง รวมถึงสร้างแปลงเกษตรแบบยั่งยืน ซึ่งประกอบไปด้วยโรงเพาะเห็ดและแปลงพืชผักสวนครัว เพื่อคุณครูและเด็ก ๆ กว่า 176 ชีวิต  กิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ FedEx Cares ของบริษัทแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 40 ปีการดำเนินธุรกิจของเฟดเอ็กซ์ในประเทศไทย  

เป็นระยะเวลา 40 ปีแล้วที่ FedEx มุ่งมั่นทำงานในประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น และด้วยการร่วมมือกับองค์กรชั้นนำ อย่างเช่น มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถช่วยเหลือชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้น” กล่าวโดย นายเทียน หลง วูน กรรมการผู้จัดการ เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย  

และกล่าวเพิ่มเติมว่า “ทีมงานของเรามีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมกับโปรแกรม FedEx Cares ซึ่งเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เป็นอาสาสมัคร สละเวลาเพื่อช่วยปรับปรุงโรงเรียน เพื่อให้โอกาสเด็กนักเรียนได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและมีสุขภาวะที่ดีซึ่งเอื้อต่อการเรียนรู้ของพวกเขา”  

ทีมงานเฟดเอ็กซ์ ประเทศไทย อุทิศเวลาเพื่อช่วยเหลือและปรับปรุงโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี
ณเทียน หลง วูน กรรมการผู้จัดการ เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย และคุณเมลิซ่า อะเบอร์ลิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมทาสีปรับปรุงสนามเด็กเล่น

นางสาวเมลิซ่า อะเบอร์ลิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “มูลนิธิศุภนิมิตฯ ทำงานใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายภาคส่วนเพื่อช่วยให้เด็กให้ได้รับการปกป้องคุ้มครองและได้รับการดูแล ได้รับปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่าง ๆ เช่น สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เราขอขอบพระคุณองค์กรผู้มีจิตศรัทธาเช่น FedEx ซึ่งได้ดำเนินพันธกิจร่วมกับเราด้วยกันเพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน” 

FedEx Cares เป็นโครงการตอบแทนสังคมและชุมชนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย FedEx Cares 50 by 50 เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คน 50 ล้านคนทั่วโลกภายในวันครบรอบ 50 ปีของเฟดเอ็กซ์ในปี 2566 ในขณะเดียวกันเฟดเอ็กซ์ก็มีเป้าหมายที่จะทำให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นและให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างผู้คนและโอกาสต่างๆ ผ่านการขนส่ง การบริจาคเพื่อการกุศล กิจกรรมอาสาสมัครและความเชี่ยวชาญ โดยมุ่งเน้นไปที่การใช้เครือข่ายและทรัพยากรที่กว้างขวางของเฟดเอ็กซ์  

ทีมจิตอาสาเฟดเอ็กซ์ ประเทศไทย และมูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมกันทำแปลงเกษตร
ทีมจิตอาสาเฟดเอ็กซ์ ประเทศไทย และมูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมกันทำแปลงเกษตร
ร่วมกันนำผลผลิตการเกษตรมาประกอบอาหาร สำหรับเป็นอาหารกลางวันเด็กนักเรียนและทีมจิตอาสา